Podmínky užívání

  • 6 srp 2023
  • 0 Komentáře

Úvodní ustanovení

Zubní péče Praha 9 je specializovaný web zaměřený na poskytování informací týkajících se stomatologie a otázek souvisejících s péčí o zuby a dásně. Tento dokument 'Podmínky užívání' (dále jen 'Podmínky') definuje a upravuje práva a povinnosti uživatelů při používání webu zubnipraha9.cz a všech jeho částí a služeb. Používáním tohoto webu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s nimi nesouhlasíte, nejste oprávněni webové stránky používat. Tyto Podmínky mohou být kdykoliv změněny nebo aktualizovány majitelem webu Jindřichem Novotným bez předchozího upozornění. Je odpovědností každého uživatele pravidelně tyto Podmínky revidovat a seznámit se s jejich aktuální verzí.

Práva a povinnosti uživatele

Uživatelé jsou povinni používat web zubnipraha9.cz v souladu s právními předpisy České republiky, s těmito Podmínkami a v souladu s principy slušnosti a dobrých mravů. Uživatelé se zavazují nezneužívat obsah webu pro vlastní komerční účely nebo pro jakékoli nelegální aktivity. V případě, že uživatel poruší jakékoli pravidlo z těchto Podmínek nebo platnou legislativu, může být majitelem webu Jindřichem Novotným omezen přístup na web nebo účet uživatele zablokován. Uživatel dále akceptuje, že informace poskytované na webu jsou určeny pouze pro jeho osobní potřebu a nesmí je šířit či kopírovat v rozporu s autorským právem.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Osobní údaje uživatelů, které jsou prostřednictvím tohoto webu získány, jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména s Nařízením (EU) 2016/679, známým jako GDPR. Web zubnipraha9.cz shromažďuje a uchovává informace, které jsou nezbytné pro jeho správné fungování a pro zlepšení služeb, které uživatelům poskytuje. Osobní údaje nejsou bez souhlasu uživatelů poskytovány třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon nebo rozhodnutí úřadů.

Autorské právo a duševní vlastnictví

Všechny obsahy publikované na webu zubnipraha9.cz, včetně textů, grafiky, log, fotografii a dalších prvků, jsou chráněny autorským právem a jsou majetkem Jindřicha Novotného nebo třetích stran, které poskytly licenci pro jejich užití. Uživatelé webu se zavazují tyto materiály nekopírovat, nešířit, nevyužívat pro komerční účely ani jinak nespravovat bez předchozího písemného souhlasu majitele práv. Porušení těchto pravidel může vést k právním krokům a požadavku na náhradu škody způsobené majiteli práv.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky jsou platné a účinné pro všechny uživatele webu zubnipraha9.cz od okamžiku jejich publikace. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se uživatelé mohou obrátit na majitele webových stránek Jindřicha Novotného na email [email protected]. Kontaktní adresa pro korespondenci je Kounicova 988/67, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Jakékoli spory vzniklé v souvislosti s používáním tohoto webu podléhají právnímu řádu České republiky a budou řešeny příslušnými českými soudy.

Autor: Jindřich Novotný

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná