Ochrana osobních údajů

  • 6 srp 2023
  • 0 Komentáře

Ochrana osobních údajů a informační bezpečnost

Zajištění ochrany osobních údajů naších klientů je pro nás prioritou. Závazek chránit vaše soukromí se promítá do všech aspektů naší činnosti. V tomto dokumentu naleznete podrobné informace o tom, jakým způsobem shromažďujeme, používáme a chráníme osobní údaje, které nám poskytnete. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a chápeme důležitost pocitu bezpečí při jejich používání. Provádíme přísná opatření, aby byly všechny informace, které získáme, adekvátně chráněny před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením. Naše bezpečnostní postupy jsou pravidelně revidovány a upravovány v souladu s nejnovějšími standardy. Podrobně sledujeme všechny právní a technologické změny v oblasti ochrany dat, abychom zajistili stále aktuální a efektivní zabezpečení vašich osobních informací.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, které vám umožňují kontrolovat a spravovat vaše osobní informace. Máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Navíc máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů a požadovat jejich přenositelnost. V případě, že by došlo k nesrovnalostem nebo máte pocit, že nebyla zachována vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, můžete podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. Podrobné instrukce, jak tyto práva uplatnit, naleznete v následujících sekcích. Chceme, aby byl proces správy vašich dat co nejtransparentnější a nejzasvěcenější, proto se neustále snažíme zdokonalovat způsoby, jak s vámi komunikujeme o zpracování vašich osobních informací.

Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky zubnipraha9.cz nebo využíváte naše služby, mohou být shromažďovány některé údaje, které se mohou týkat vaší osoby. Může se jednat například o kontaktní informace, informace o využívaných službách nebo údaje získané prostřednictvím cookies. Vstupem na naše stránky souhlasíte s používáním cookies v souladu s našimi zásadami. Tyto údaje používáme k zajištění optimálního fungování našich služeb, pro účely statistických měření a k poskytování cílených marketingových akcí. S osobními údaji nakládáme s nejvyšší možnou opatrností a držíme se striktních pravidel.

Uchováváním a zpracováváním údajů

Všechny shromážděné osobní údaje jsou uchovávány v bezpečných databázích a jsou zpracovávány v sou

Autor: Jindřich Novotný

Napsat komentář

Tvá emailová adresa nebude publikovaná